De Bewonersraad Beekdaelen is een huurdersorganisatie van ZOwonen en actief binnen de gemeente Beekdaelen met als kerndoel om de huurder zich medeverantwoordelijk te laten voelen voor de kwaliteit van de eigen woonsituatie. En de huurder invloed te laten uitoefenen op het beleid van ZOwonen, Gemeente Beekdaelen en andere belangrijke instanties zoals de provincie en de centrale overheid. Om dit zo veel mogelijk te kunnen realiseren is er regelmatig overleg vooral met ZOwonen en daarnaast in het kader van de Prestatieafspraken ook met de Gemeente Beekdaelen. De afspraken die daarover worden gemaakt worden onder andere opgenomen inĀ  documenten met de namen Prestatieafspraken en Jaarschijf.

De Bewonersraad adviseert en vertegenwoordigt in het overleg met ZOwonen en de Gemeente Beekdaelen de huurders van ZOwonen, woonachtig in Sweikhuizen, Puth, Schinnen (dorp), Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade, Merkelbeek, Bingelrade en Jabeek, in de behartiging van hun belangen als huurder/ bewoner.

De Bewonersraad is een stichting. Een stichting heeft geen leden. Wel is elke huurder heel welkom om zich actief bij de Bewonersraad aan te sluiten. Dat kan als bestuurslid, contactpersoon of als adviseur van het bestuur.

Samenstelling bewonersraad

Bestuur

  • Adam Boesten
  • Hubert Aretz - voorzitter
  • Funs Haagmans - vicevoorzitter
  • Jenny Franken - secretaris
  • Esther Haartmans
  • Leon Houben

Adviseurs

  • Miets Koole
  • Jose Meertens
  • Magje Aretz
  • Betsie Quadvlieg