Welkom op de website van de Bewonersraad.

Onze website is nog helemaal nieuw en zoals u zult bemerken nog niet (helemaal) klaar.

 

Wie zijn wij?

De Bewonersraad Beekdaelen is een huurdersorganisatie van ZOwonen en actief binnen de gemeente Beekdaelen met als kerndoel om de huurder zich medeverantwoordelijk te laten voelen voor de kwaliteit van de eigen woonsituatie. En de huurder invloed te laten uitoefenen op het beleid van ZOwonen, Gemeente Beekdaelen en andere belangrijke instanties zoals de provincie en de centrale overheid. Om dit zo veel mogelijk te kunnen realiseren is er regelmatig overleg vooral met ZOwonen en daarnaast in het kader van de Prestatieafspraken ook met de Gemeente Beekdaelen. De afspraken die daarover worden gemaakt worden onder andere opgenomen in  documenten met de namen Prestatieafspraken en Jaarschijf.

Lees meer

Laatste nieuws

 • PERSBERICHT WOONBOND

  Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen

  19 mei 2023

  Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft.

  Lees meer …

 • Jaarverslag Bewonersraad 2022

  Bekijk het jaarverslag 2022 (PDF)

   

  bekijk hier de verslagen van de 4 overlegtafels 2022 (PDF)

 • Enquête van ZOwonen

  In mei ontvangen alle bewoners per e-mail een enquête om de beleving van de woning en de woonomgeving te meten.   Als de enquête niet ingevuld wordt dan kan het zijn dat er in juni telefonisch contact wordt gezocht om alsnog uw mening te vragen                                                                                      

  ZOwonen voert dit onderzoek in samenwerking met hun partner USP uit.