Welkom op de website van de Bewonersraad.

 

 

Wie zijn wij?

De Bewonersraad Beekdaelen is een huurdersorganisatie van ZOwonen en actief binnen de gemeente Beekdaelen met als kerndoel om de huurder zich medeverantwoordelijk te laten voelen voor de kwaliteit van de eigen woonsituatie. En de huurder invloed te laten uitoefenen op het beleid van ZOwonen, Gemeente Beekdaelen en andere belangrijke instanties zoals de provincie en de centrale overheid. Om dit zo veel mogelijk te kunnen realiseren is er regelmatig overleg vooral met ZOwonen en daarnaast in het kader van de Prestatieafspraken ook met de Gemeente Beekdaelen. De afspraken die daarover worden gemaakt worden onder andere opgenomen in  documenten met de namen Prestatieafspraken en Jaarschijf.

Lees meer

Laatste nieuws