Wat is de maximale huurverhoging in 2024?

In 2024 mag de huur voor een sociale huurwoning omhoog. De maximale huurverhoging hangt af van wat u nu maandelijks aan (kale) huur betaalt.

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

  • maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van uw inkomen. De huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) huurt.

Meer huurverhoging voor huurders sociale huurwoning met hoger inkomen

Huurt u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke)? En heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van uw inkomen. Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen, kunnen een hogere huurverhoging krijgen.

Maximale huurverhoging in 2024

 

Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2022 niet hoger dan)

Hoger middeninkomen
(gezamenlijk inkomen 2022 tussen)

Hoog inkomen
(gezamenlijk inkomen 2022 hoger dan)

Eenpersoons-
huishouden

€ 52.753

€ 52.753 – € 62.191

€ 62.191

Meerpersoons-
huishouden

€ 61.046

€ 61.046 – € 82.921

€ 82.921

Maximale huurverhoging 
per 1 juli 2024

  • Bij huur van € 300 of hoger: 5,8%
  • Bij huur lager dan € 300: € 25

€ 50

€ 100

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 22.356 uit komt (aftrek van € 22.356, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Lees meer over de regels voor een huurverhoging.

Huurverhoging vanaf 1 juli 2024 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 5,8%

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Tot 1 juli 2024 mag uw verhuurder de (kale) huur met 3,1% verhogen. Vanaf 1 juli 2024 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 5,8%.

De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vrijesectorwoning 2024 maximaal 5,5%

Er geldt tot 1 mei 2029 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging voor vrijesectorwoningen. In 2024 (1 januari 2024 tot 1 januari 2025) is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 5,5%. 

De wet bepaalt dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan het laagste percentage van de inflatie en de loonontwikkeling. De loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was 5,8%. De inflatie in die periode was 4,5%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal (4,5% inflatie + 1 =) 5,5% in de vrije sector.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 5,5% geldt vanaf 1 juli 2024 ook voor ligplaatsen voor woonboten.