Klankbordgroep van de Bewonersraad Beekdaelen.

De Klankbordgroep bestaat uit huurders die de Bewonersraad desgevraagd hun mening geven over tal van belangrijke onderwerpen.

De Bewonersraad wil de huurders/ bewoners graag regelmatig om hun mening vragen.  Regelmatig betreft het echter onderwerpen die bij de woningcorporatie ZOwonen en de Gemeente Beekdaelen op dat moment nog vertrouwelijk zijn zodat we  die informatie dan nog niet op onze website mogen plaatsen. De bewuste informatie mogen wij dan wel aan onze Klankbordgroep aanbieden met het dringende verzoek om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

MELD U NU AAN voor de klankbordgroep: 

De Bewonersraad Beekdaelen wil  graag van u, als huurder van ZOwonen, vernemen wat uw mening is over diverse zaken die spelen als u een woning huurt.

.                                                                                                                                 

 

 

 

 

In onze Klankbordgroep zijn vacatures ontstaan. Wanneer u interesse heeft in onderwerpen zoals bijvoorbeeld:  wonen voor jongeren, betaalbaarheid, voldoende geschikte woningen in alle kernen, leefbaarheid van de wijken/ kernen, meldt u dan aan, dan nemen wij contact met u op om u nader te informeren.

Naast dat u uw medehuurders en de Bewonersraad van dienst bent, en u op directe wijze uw mening kunt geven, ontvangt u als blijk van waardering een vergoeding voor elke adviesaanvraag aan de Klankbordgroep.